Udforskningen af Grønlands fugle kan følges tilbage til Hans Egede, som opholdt sig i Godtgåb i 15 år (1731 – 36) og grundlagde den danske mission og kolonisering. Før hans tid var fuglelivet praktisk talt ukendt, men i sin bog “Det gamle Grønland nye Perlustration” (1742) omtaler han ikke mindre end 25 af de almindelige grønlandske arter. I de følgende 150 år tiltog den ornitohologiske viskomhed stadigt, og i 1898 udarbejde H. Winge den hidtil mest omfattede afhandling om Grønlands fugle, et fremragende værk indeholdende alle kendte forekomster, nøjagtige beskrivelser af det store materiale i Zoologisk Museum i København samt en fuldstændig biografi med kritiske kommentarer. Siden Winges tid er udforskningen af Grønland foregået med raske skridt. … En moderne håndbog over de grønlandske fugle er derfor stærkt påkrævet. Min gode ven, maleren Gitz-Johansen viste mig for nogen tid siden sine pragtfulde akvareller af grønlandske fugle og opfordrede mig til at skrive en fugle-håndbog , som skulle udgives sammen med hans farvetavler.   … skrev Zoologen Finn Salomensen.   Herunder er et udsnit af akvarellerne.

« 1 af 2 »