1897 Født 20. august i Odense.
1916 Student fra Odense Kathedralskole.
1917 Cand. Phil., 1 års teologistudier, hvorefter Gitz fortsatte med 4 års zoologistudier ved Københavns Universitet.
1921 Ophold i Berlin og Dresden.
1921-1931 Underviser på Johannesskolen i zoologi og tegning.
1927-1929 Grafisk skole på Kunstakademiet i København hos professor Aksel Jørgensen.
1927 Studieophold i Paris, hvor han bl.a. leverede karrikaturtegninger til bladene "Le Monde" og "Le Rire".
1927 Debuterer på Kunstnernes Efterårsudstilling.
1928 Udgivelse: Poul Fenneberg: Femina. Tegninger af Gitz-Johansen. Privattryk.
1929-1930 Rejse til Rusland og Letland med Broby Johansen.
1929-1930 Redaktør af bladet "Ny Kunst" sammen med forfatteren Leck Fischer.
1930 Debuterer på Charlottenborgs Forårsudstilling, hvor Gitz siden deltager i 1931 og fra 1937-1942.
1931 Rejse rundt i Norge, Lapland og Småland.
1931 Charlottenborgs Efterårsudstilling, hvor han også deltager 1943-1944.
1931 Tegner kulisser til teaterstykket "Woyzek" med Sam Besekov som instruktør.
1932 Medstifter af Koloristerne. Formand samme år.
1933 Udgivelse: Helge Bangsted: Renkalv. Illustrationer af Gitz-Johansen.
1933-1934 Første ophold og overvintring i Grønland, Maniitsoq.
1935-1936 Overvintrer i Ammasalik, Grønland, med familien.
1936 Bosætter sig i Trørød, hvor han arbejdede til sin død.
1938 Udgivelse: Helge Bangsted: Liv i Nord. Tegninger af Gitz-Johansen.
1938 Udgivelse: Gitz-Johansen: Skitsebogsblade fra Angmarssalik 1935-36. Publikationer om Østgrønland. Nr. 7.
1938 Udgivelse: Lund Drosvad, Andr.: Benja fra Ulua.
1938-1976 Udgiver i samarbejde med bogtrykker Gullander i Skjern en vintersolhilsen med træsnit og digte, inspireret af årets rejser.
1938-1939 Med på Dansk Nordostgrønlands ekspedition sammen med bl.a. Eigil Knuth og Ebbe Munck.
1941 Udgivelse: Gitz-Johansen; Nalikatek, et østgrønlandsk sagn
1941 Udgivelse: Gitz-Johansen: Inuit Nunat. Træsnit.
1941 Udgivelse: Knud Sønderby: Grønlandsk sommer. Tegninger af Gitz-Johansen.
1942 Udgivelse: Gitz-Johansen: Merkat.
1945 Udgivelse: Ole Sarvig: Gitz-Johansens tegninger.
1945-1977 Lange sommerophold på Christians Ø.
1945 Rejse langs Grønlands vestkyst til Thule.
1946-1948 Årlige rejser til Grønland.
1947 Udgivelse: Gitz-Johansen: Gaba - Den lille grønlænder. 1947. (Tysk udgave, Berlin, 1950. Grønlandsk udgave: Gaba kalalidranguak, 1971).
1947 Udgivelse: Ole Sarvig: Tre elegier. Tegninger af Gitz-Johansen.
1948 Udgivelse: Frederik Nielsen: Arnajarak. illustreret af Gitz-Johansen.
1949 Udgivelse: Gitz-Johansen: Figurer i grønlandsk mytologi.
1950-1951 Formand for Eventyrernes Klub.
1951 Udkommer det store værk "Grønlands fugle" med illustrationer af Gitz-Johansen og tekst af ornitologen Finn Salomonsen.
1952 Udgivelse: Andreas Lund-Drosvad: Hvidfiskefangsten ved Prøven.
1956 Årlige Laplandsrejser med venner Gorm Skifter.
1957 Udgivelse: Gitz-Johansen: Mennesker og fugle. Træsnit.
1960-1977 Studierejser til bl.a. Rom, Schweiz, Ægypten, Algeriet, Tunesien, Marokko, Jordan, Libanon, Syrien, Yemen og Kreta.
1967 Udgiver Nattergalenatten. Tema med variationer. Selskabet Bogvennerne. Gullanders Bogtrykkeri. Skjern. 1967. Heri findes 'Fortegnelsen over bøger Gitz-Johansen har skrevet eller illustreret', udarbejdet ved Johs. Frederiksen.
1977 Udgivelse: Stregmagi. Festskrift til Aage Gitz-Johansen med forord af P.V. Glob.
1977 Dør 1. juli på Christians Ø, begravet på Vedbæk Kirkegård.
1984 Udgivelse: Ernst Jensen: Han malede Grønland. Tidskriftet Grønland, 7, 1984. s 193 ff.
1997 Grønlandske frimærker med Gitz' træsnit. Udgivet 15. august 1997.