På Gitz`s 100 års dag satte Grønlands National Museum og Arkiv ved Emil Rosing udstilling op, delvis i samarbejde med Munkeruphus ved Mana Torne i Nordsjælland, hvor der også var en fin udstilling som markering af 100-års dagen den 20. august 1997.

I 1931 kom Gitz-Johansen for første gang på Ertholmene ud for Bornholm – inviteret af maleren og tusindkunstneren Tryde, der havde bopæl i det gamle bryggeri ved 101 trappen på hovedøen, Christiansø.

Det blev til et livslangt kærlighedsforhold til denne lille kultur- og naturperle 20 kilometer i havet nordøst for Svaneke.

Siden 1950 havde han og familien to rum i gaden, rummet mod havnen var hans atelier.

Her døde han pludselig kort før midnat den 1. juli 1977, ikke mæt af dage, men midt i sit sprudlende kunstneriske virke og i sin kærlige hustrus arme. Det sidste, han sagde, fordi han ønskede vinduet åbnet: “Husk at sætte haspen på krogen”.

Det var især fugle i flugten, ved reden, på havet og på klipperne han yndede mesterligt at fæstne i streg og farve på papiret efter sine morgenvandringer rundt på øerne.