RiddoDuottarMuseat – Samiske museer i Vest-Finnmark

 

I perioden 01.06.-30.09.2016 udstillede RiddoDuottarMusset en flot samling, der hed “Gitz-Johansen”, og som omhandlede Gitz-Johansens kunstværker med Samisk kunst.

Gry-Kristina Fors skriver bl.a. i forordet til det flotte katalog, der blev udgivet i forbindelse med udstillingen: “i 2014 købte RiddoDuottarMuseet 178 værker af Gitz-Johansens søn, Jeppe Gitz-Johansen som er bosat på Bornholm i Danmark. Samlingen er en vigtig bidrag til de Samiske kunstmagasiner. Vi er meget taknemmelig for at vi fik lov til at købe samlingen som består af motiver fra Sameland. Vi har også købt fem billeder fra Grønland.”

 

« 2 af 5 »